zpět na akceMinifarma ve městě

Kruhový trenažér pro koně

Hiporehabilitace je léčebný a preventivní nástroj ke zlepšení problémů klienta. K hiporehabilitaci se využívá jako hlavní terapeutický prostředek krok koně. Jeho 3dimenzionální provedení ve spojení s teplem koňského těla je mnoha studiemi prokázán jako účelný rehabilitační prvek. Správný terapeutický krok koně ale není samozřejmostí. Je třeba ho trénovat a kůň musí být zvyklý chodit v kroku klidně delší časové periody, s pravidelným tempem a kadencí. K tomuto je nápomocný tréninkový trenažér pro koně, který souží k uvolnění koně před terapeutickou jednotkou a po ní a vede i ke zlepšení krokové techniky našich koňských terapeutů (nácvik trpělivosti jít v kroku delší časové úseky, možnost kontrolovat tempo kroku bez nutnosti využívání personálních sil jako při lonžování). Kruhový trenažér bude konkrétně využíván ke: krokování koní využívaných k hiporehabilitaci před terapeutickou jednotkou a případně i po ní, krokování a vyklusávaní koní v dnech volna, krokování koní před hodinami jezdecké výuky dětí.